YETİŞKİN ŞİŞME OYUN PARKLARI
†R†N†N G…RSELİ †R†N†N ADI †R†N†N …L‚†LERİ †R†N A‚IKLAMALARI KİRALAMA
FİYATI
rodeo-02.png
RODEO -01 3 metre Uzunluğunda
3 metre Genişliğinde
90 cm yŸksekliğinde
RODEO
Her yaşa Uygundur. 4 eksen alõşabilen , mŸziklidir. 4 Kw'lõk elektrik ile alõşmaktadõr. Kontrol panelinde operatšrŸ kullanmaktadõr.
1.000 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/piknik_organizasyonu_rodeo.JPGhttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/piknik_organizasyonu_rodeo.JPG
RODEO -02 3 metre Uzunluğunda
3 metre Genişliğinde
90 cm yŸksekliğinde
RODEO
Her yaşa Uygundur. 4 eksen alõşabilen , mŸziklidir. 4 Kw'lõk elektrik ile alõşmaktadõr. Kontrol panelinde operatšrŸ kullanmaktadõr.
1.000 ₺
camlõ_langõrt.pngcamlõ_langõrt.png
CANLI LANGIRT -01 8 metre Uzunluğunda
4 metre Genişliğinde
2 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur..
ݍinde max: 5 + 5 toplam 10 kişilik 2 takõm halinde oyuncular bellerinden kemeriler ile bağlanarak futbol mŸsabakalarõ yapõlmaktadõr. oyuncular ileri geri gidememekte sadece sağa sola hareket edebilmektedir. Okul Şenlikleri , Pikniklerde en ok istenen eğlenceli Şişme Oyun Parkõ dõr.
600 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/Şişme-Oyun-Parkõ-Canlõ-Langõrt-2.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/Şişme-Oyun-Parkõ-Canlõ-Langõrt-2.jpg
CANLI LANGIRT -03 8 metre Uzunluğunda
4 metre Genişliğinde
2 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur..
ݍinde max: 5 + 5 toplam 10 kişilik 2 takõm halinde oyuncular bellerinden kemeriler ile bağlanarak futbol mŸsabakalarõ yapõlmaktadõr. oyuncular ileri geri gidememekte sadece sağa sola hareket edebilmektedir. Okul Şenlikleri , Pikniklerde en ok istenen eğlenceli Şişme Oyun Parkõ dõr.
600 ₺
http://www.sismeoyunparkikiralama.com/content/urunler/sutbecerisi.JPGhttp://www.sismeoyunparkikiralama.com/content/urunler/sutbecerisi.JPG
ŞUT BECERİSİ 5 metre Uzunluğunda
4 metre Genişliğinde
2 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Penaltõ eker gibi karşõda bulunan puanlõ deliklerden topu geirmeye alõşõyorsunuz. Takõmlar halinle oynanabilir.
450 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/3Ÿbirarada.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/3Ÿbirarada.jpg
†‚† BİR ARADA 3 metre Uzunluğunda
3 metre Genişliğinde
4 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ 3 Taraflõ olarak kullanõlmaktadõr. Bir tarafõ yapõşkanlõ Dart, Bir Tarafõ Frezbee Bir Tarafõda Top Atõşõ yapõlan ok eğlenceli oyun parkõdõr.
450 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/piknik_organizasyonu_bŸyŸk_oyun%20parkõ.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/piknik_organizasyonu_bŸyŸk_oyun%20parkõ.jpg
GLADYAT…R 6 metre Uzunluğunda
6 metre Genişliğinde 1.20 cm yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
ݍinde iki adet denge duvarlarõ varõdr.bu duvarlarõn Ÿzerinde duran rakipler ellerinde bulnan sŸnderden yapõlmõş tokmaklar ile birbirlerini dŸşŸrmeye alõşarak birincilik iin yarõşõyorlar..
500 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/sisme_oyun_parki_beyzboll.JPGhttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/sisme_oyun_parki_beyzboll.JPG
HAVALI BEYZBOL 7 metre Uzunluğunda
3 metre Genişliğinde
4 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
†rŸn Bayzbol oyunudur. Elimizde bulunan beyzbol sopasõ ile havada duran topa vurarak karşõda bulunan puanlõ deliklerden geirmeye alõşõyoruz.. Takõmlar halinde yarõşma şeklinde yapõlmaktadõr.
500 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/bungee_run.JPGhttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/bungee_run.JPG
BUNGEE
RUN
10 metre Uzunluğunda
3 metre Genişliğinde
2 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ Bungee Run iinde iki adet koşu kulvarõ vardõr. bu kulvarlarda insanlar bellerinden kalõn lastikle bağlanmakta ve koşarak kulvardan dõşarõ õkmaya alõşmaktalar..
500 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/şişme_oyun_parkõ_kiralama_uan_toplar.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/şişme_oyun_parkõ_kiralama_uan_toplar.jpg
U‚AN
TOPLAR
2 metre Uzunluğunda
1.20 cm Genişliğinde
1.10 cm YŸksekliğinde
†rŸn : 10 yaş †stŸ iin Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ Uan Toplar Ÿzerindeki deliklerden õkan hava akõmõyla belirli bir mesafede havalanmaktadõr toplarõ yere dŸşŸrneden bir diğer hava õkan huniye geirmeye alõşarak en sonunda sepetine basket atarsan kazanõrsõnõz.
350 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/Yuvarlanan-Toplar-Şişme-Oyun-Parkõ.JPGhttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/Yuvarlanan-Toplar-Şişme-Oyun-Parkõ.JPG
ŞEFFAF TOPLAR 1,85 cm Uzunluğunda
1,85 cm Genişliğinde
1,85 cm yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
†rŸn Şeffaf Toplardan oluşmakta ve genellikle Havuzlarda Kullanõlmakta ve suyun Ÿzerinde yŸrŸmenizi sağlamaktadõr.ii hava ile doldurulan toplar ile havuzunuzun Ÿzerinde gezebilirsiniz..ift olarak gšnderilmektedir.
600 ₺
http://www.pinyataorganizasyon.com/content_images/big_tõrmanma%20dağõ002.JPGhttp://www.pinyataorganizasyon.com/content_images/big_tõrmanma%20dağõ002.JPG
TIRMANMA DAĞI 6 metre Uzunluğunda
6 metre Genişliğinde
7,5 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ Tõrmanma Dağõ 7,5 m yŸksekliğinde TIRMANMA DAĞI dõr. tõrmanacak olanlar emniyet kemeri ile bağlanarak yukarõya tõrmanmasõ sağlanmaktadõr..
600 ₺
http://www.pinyataorganizasyon.com/content_images/big_sisme_oyun_parki%20sumo_gresi.JPGhttp://www.pinyataorganizasyon.com/content_images/big_sisme_oyun_parki%20sumo_gresi.JPG
YETİŞKİN SUMO G†REŞİ ALT - †ST KIYAFET
1 ‚İFT
6 m2 YER MİNDERİ
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
†rŸnŸn MŸsabaka Şeklinde 2 kişi arasõnda yapõlmaktadõr.
450 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/şişme_oyun_parki_balance.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/şişme_oyun_parki_balance.jpg
YIKIM 6 metre Uzunluğunda
6 metre Genişliğinde
4 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ BALANCE iki takõm oyuncularõndan ikişer kişi karşõlõklõ geerek ortada bulunan gŸlle ile rakiplerini dŸşŸrmeye alõşõyorlar.Ÿniversite şenliklerinde ve piknik organizasyonlarõnca ok tercih edilenler arasõndadõr..
550 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/ziplayapis.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/ziplayapis.jpg
ZIPLA YAPIŞ 5 metre Uzunluğunda
5 metre Genişliğinde
3 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ Zõpla Yapõşõ …zel kõyafetini giyerek onanmaktadõr. Koşarak yapõşkanlõ duvaran en yŸksek yerine yapõşan kazanõyor. Takõmlar halinde oynanmaktadõr.
500 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/sisme_oyun_parki_dev_boks.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/sisme_oyun_parki_dev_boks.jpg
DEV BOX 6 metre Uzunluğunda
6 metre Genişliğinde
2 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ Dev Boks Ringi Karşõlõklõ Dev Boks Eldivenleri ile birlikte rakip takõmõn oyuncularõ karşõlaşõr Dev Eldivenlerle boks yapmak ok kolay olmasada komik ve eğlencelidir.takõmlar halinde oynana bilmektedir.
500 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/sisme_oyun_parki_uzaymaceras%C4%B1.jpghttp://www.pinyataparty.com/content/urunler/sisme_oyun_parki_uzaymaceras%C4%B1.jpg
UZAY MACERASI 5 metre Uzunluğunda
5 metre Genişliğinde
2.5 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ UZAY MACERASI lunaparklarda top atõp karşõdaki hedefi devirmeye benzemektedir. karşõda gezegen gibi havada olan toplarõ sert kŸŸk bir topla vurarak dõşarõ õkarmaya alõşõyorsunuz, ka numaralõ topu dŸşŸrdŸyseniz o numarada bulunan ufak hediyeyi kazanõyorsunuz..
400 ₺
basketbool.jpgAdsõz.jpg
ŞİŞME BASKET POTASI 6 metre Uzunluğunda
6 metre Genişliğinde
3 metre yŸksekliğinde
†rŸn : Her yaşa Uygundur.
Şişme Oyun Parkõ ŞİŞME BASKET POTASI Sõrayla Basket Atma yapõlõyor.
450 ₺
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/Yast%C4%B1k_Savas%C4%B1_Sisme_Oyun_parki.pngtrambolin.jpg
TRAMBOLİN „ Genişliği 305 cm.
  Yerden yŸksekliği 76 cm.
†rŸn: Her Yaşa Uygundur.
YŸksek kaliteli 8 Adet Sõkõlaştõrõlmõş SŸnger dolgulu ‚elik direk. YŸksek kaliteli Emniyet ve GŸvenlik Ağõ (Aşõnmaya dayanõklõ plastik ereve ) YŸksek kaliteli GŸvenlik Tokasõ ve Fermuarõ.
YŸksek kaliteli Plastik sõkõ šrgŸlŸ Koruyucu ağ.
600 ₺
* Belirtilen Fiyatlara KDV ve NAKLİYE D‰hil Edilmemiştir.
* …n …deme Alõnmadan †rŸn Adõnõza Ayrõlmaz. ( Not : †rŸnler TŸrk Lirasõ Kurundadõr.)
* Anlaşma Sağlandõğõnda Sšzleşme Yapõlarak, Toplam …demenin %50 Kadarõnõ İşten …nce Kaparo Olarak Geri Kalan
Bakiyeyi iş sonunda Elden Teslim Alõyoruz.