ANİMASYONLU HİZMETLERİ
 G…RSELİ HİZMET ADI DETAYI †R†N A‚IKLAMALARI KİRALAMA
FİYATI
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/PALYA‚O_.gif
PALYA‚O HİZMETİ Saatlik Etkinliklerde fiyat farklarő olmaktadőr. PALYA‚O KİRALAMA HİZMETİ
Doğum GŸnlerinde , Pikniklerde , Okul Şenliklerinde ve TŸm Organizasyonlarőnőzda Palyao Kiralama Hizmeti. Organizasyon SŸresince ‚ocuklara Oyunlar Yarőşmalar yaptőrő. Sosis Balondan şekiller yapar ve yŸzlerine boyama yapar.
2,5 Saat FİYATI : 300 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/sunucu.jpg
YETİŞKİNLERE
ANİMAT…R EKİBİ
Şef Animatšr
Yardőmcő Animatšr
Yardőmcő Animatšr
3 KİŞİLİK YETİŞKİN SUNUCU ANİMAT…R†
Piknik Organizasyonlarőnda , Okul Şenliklerinde Yetişkinlere ekibiyle birlikte yanlarőnda getirdikleri oyun malzemeleri ile yarőşmalar yapmaktadőrlar.
FİYATI : 1200 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/nvb7sa2jeoe0qi9p.jpg
YETİŞKİNLERE
ANİMAT…R 
ANİMAT…R SUNUCU  ANİMAT…R
Piknik Organizasyonlarőnda , Okul Şenliklerinde Yetişkinlere Sunuculuk yapar.
FİYATI : 750 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/YŸzboyamacő-Palyaco.JPG
Y†Z BOYAMACI PALYA‚O Saatlik Etkinliklerde fiyat farklarő olmaktadőr. Y†Z BOYAMACI PALYA‚O KİRALAMA HİZMETİ
Doğum GŸnlerinde , Pikniklerde , Okul Şenliklerinde ve TŸm Organizasyonlarőnőzda YŸzboyacő Palyao Kiralama Hizmeti.
Organizasyon SŸresince ‚ocuklara yŸzlerine yŸz boyaső ile boyama yapar.
2,5 Saat FİYATI : 300 TL
6 Saat FİYATI : 350 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/Animatšr_hizmeti002.JPG
NOEL BABA
HEDİYE SERVİSİ
Aőklama Yok. Yőlbaşőnda ve šzel gŸnlerde Noel Baba Hediye Servisimiz. FİYATI : 300 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/sosisbaloncu.jpg
SOSİS BALONCU Aőklama Yok. SOSİS BALONCU STANDI HİZMETİ
Doğum GŸnlerinde , Pikniklerde , Okul Şenliklerinde ve TŸm Organizasyonlarőnőzda SOSİS BALONCU Kiralama Hizmeti.
100 kişilik : 300 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/Karikaturist.jpg
KARİKAT†RİST ‚alőşma Saatilerine ve Kişi Sayősőna Gšre fiyatlarda Değişiklik olabiliryor KARİKAT†RİST
TŸm Organizasyonlarőnőzda Gelen Konuklarőn karikatŸrlerini izdirelim.
FİYATI: 750 TL 
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/jokl%C3%B6r_Fatih.JPG
JONKL…R ‚alőşma Saatilerine Gšre fiyatlarda Değişiklik olabiliryor JONKL…R
TŸm Organizasyonlarőnőzda Gelen Konuklarőn Jonklšrlerin gšsterileri ile oşsun..
FİYATI: 750 TL 
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/Sihirbaz.JPG
SİHİRBAZ Maksimum 45 Dk. Gsšsteri SŸresi SİHİRBAZ G…STERİSİ
Organizasyonlarda hem ocuklarőn hem bŸyŸklerin beğeni ile izlediği ilizyon gšsterisi maksimum 45 dakika sŸrmektedir.
FİYATI : 650 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/sihirlikuscoco2.jpg
…ZEL G…STERİ
VANTROLOG
Tiyatral Sihirbaz Kukla SİHİRBAZ G…STERİSİ
Organizasyonlarda hem ocuklarőn hem bŸyŸklerin beğeni ile izlediği komik ilizyon gšsterisi yapan Kukla Show'dur, maksimum 45 dakika sŸrmektedir.
FİYATI : 750 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/tahta_bacak2b.jpg
TAHTA BACAK 3,15 cm Uzunluğunda
İstenilen …zel KostŸmlŸ
TAHTA BACAK SHOW
Organizasyonlarda, Fuarlarda , Pikniklerde Tahta bacak Show 45 Dk. Gšsteri yapőyor 15 Dk. Dinleniyorlar.
FİYATI: 750 TL
balonsŸsleme.pnguanbalon.png
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F_organizasyonu_maskotlar.jpg
BALON S†SLEME   ZİNCİR BALON
Metre olarak fiyatlandőrőlmaktadrő
METRE FİYATI: 15 TL
U‚AN BALON   U‚AN BALON
Adet Olarak Fiyatlandőrőlmaktadőr.
ADET FİYATI: 4 TL
ŞİŞME MASKOT 2m YŸksekliğinde
İstenilen …zel KostŸmlŸ
ŞİŞME MASKOT KARAKTERLER
Organizasyonlarda, Fuarlarda , Pikniklerde iine insan girerek yšnlendirilen gelenlere şakalar yapan şişme maskot
1 Saat Gšsteri yapőyor 20 Dk. Dinleniyorlar.
FİYATI : 350 TL
h.k.resmi.png
HACİVAT & KARAG…Z
G…STERİSİ
Maksimum 30 Dk. Gšsterilerdir. HACİVAT & KARAG…Z
G…STERİSİ
Ramazan Eğlencelerinde ,Doğum GŸnlerinde, ‚ocuk Şenliklerinde, Piknik Organizasyonlarőnda ‚ocuklarőn eğleneceği , gŸleceği , eğitici oyunlar ile gšzteriler
maksimum 30 Dk.dőr.
FİYATI: 600 TL 
MİCKEYMAUSE.png
MASKOT KARAKTER
İstenilen …zel KostŸmlŸ
ŞİŞME MASKOT KARAKTERLER
Organizasyonlarda, Fuarlarda , Pikniklerde iine insan girerek yšnlendirilen gelenlere şakalar yapan şişme maskot
FİYATI : 350 TL
http://www.pinyataparty.com/content/urunler/boyamaevi.jpg
KARTON
BOYAMA EVİ
1 m YŸksekliğinde
80 cm uzunlulunda
60 cm Genişliğinde
KARTONDAN BOYAMA EVLERİ
Organizasyonlarda, Doğum GŸnlerinde, Fuarlarda , Pikniklerde ‚ocuklarőn bayőldőğő ii ve dőşő boş olan ve boyanmayő bekleyen boyama evleri
FİYATI : 250 TL
* Belirtilen Fiyatlara KDV ve NAKLİYE D‰hil Edilmemiştir.
* …n …deme Alőnmadan †rŸn Adőnőza Ayrőlmaz.
* Anlaşma Sağlandőğőnda Sšzleşme Yapőlarak, Toplam …demenin %50 Kadarőnő İşten …nce Kaparo Olarak Geri Kalan
Bakiyeyi iş sonunda Elden Teslim Alőyoruz.